Biblioteca Museu Víctor Balaguer

Des de la seva fundació, si bé la majoria dels objectes del Museu foren donats per Víctor Balaguer, les donacions i les ordenacions museogràfiques han estat constants, la qual cosa ha comportat l’ampliació successiva dels espais dedicats al museu. Àdhuc, el 1890, Víctor Balaguer es va fer construir una casa al jardí del Museu, la qual, fou la residència de Balaguer durant les seves estades a Vilanova i on encabiren les noves donacions de quadres, escultures, objectes filipins i orientals, etc.

A partir de l’any 1949, va incrementar-se la col·lecció de pintura catalana del segle XX. El 1952 va constituir-se en Centre d´Estudis, motor cultural de la ciutat. Els fons artístics del Museu estan formats per més de 5.000 objectes, entre els quals destaca la col·lecció de pintura i escultura del segle XIX i pintura del segle XX (Llegat 1956, Pintures del Cafè Foment Vilanoví, Escola de Vilanova i Art contemporani). Altres col·leccions disponibles són les d´arts decoratives (ceràmica i vidre), d’arqueologia i etnografia (precolombina, filipina, oriental i egípcia) i de monedes i medalles.